Forum Liderów PPP – wydarzenie  partnerskie na WUF11

Krzysztof Kozielski
28/6/2022
Share this post

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także dostęp do aktualnej wiedzy i case studies praktyków.

Wydarzenie kierowane jest do: 
·        decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych
·        kadry kierowniczej firm prywatnych, inwestorów
·        jednostek samorządu terytorialnego 
·        związków samorządów terytorialnych
·        spółek skarbu państwa
·        organów administracji rządowej
·        jednostek badawczo-rozwojowych
·        zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
·        państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
·        państwowych szkół wyższych
·        państwowych lub samorządowych instytucji kultury
·        pracowników merytorycznych firm prywatnych 
·        kancelarii
·        firm doradczych
·        przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych
·        banków i instytucji finansujących
·        spółek handlowych
·        środowiska naukowego
·        ekspertów w zakresie PPP

Nasze Wiaty PV / carport zostały nominowane do nagrody Liderów Transformacji Energetycznej.

Blog

Inne artykuły

magazyny energii
Krzysztof Kozielski

"Mój prąd" - będzie kontynuowany

Popularny rządowy program – dzięki któremu obecnie można uzyskać dofinansowanie, będzie kontynuowany w przyszłym roku.
wydarzenia
Krzysztof Kozielski

Zielony transport publiczny

Na stronie NFOŚiGW trwa nabór wniosków do programu Zielony transport publiczny.
wydarzenia
Krzysztof Kozielski

Ceny prądu 2021 czekają nas wyższe rachunk

W 2021 mamy nowe stawki za sprzedaż energii dla odbiorców indywidualnych... ale to nie wszystko ...
ESP SA

Kontakt z nami

Dziękujemy za przesłane zapytanie.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.
Wystąpił błąd! Proszę sprawdzić pola formularza.
Siedziba spółki
40-857 Katowice, ul. Wolnego 4 Polska
konto: PL 34 1140 1078 0000 5714 8500 1001 mBank S.A.
konto: PL 57 1050 1344 1000 0090 3295 0637 ING Bank Śląski S.A.
adres e-Doreczenia : AE:PL-81554-02108-FRDAI-18
Dane spółki:
ENERGY SAFE POWER SA
40-857 Katowice,
ul. Wolnego 4
Polska
REGON: 387272610, NIP: 6342982498
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864340
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
© 2023 ENERGY SAFE POWER SA. All right reserved.