Forum Liderów PPP – wydarzenie  partnerskie na WUF11

Krzysztof Kozielski
28/6/2022
Share this post

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także dostęp do aktualnej wiedzy i case studies praktyków.

Wydarzenie kierowane jest do: 
·        decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych
·        kadry kierowniczej firm prywatnych, inwestorów
·        jednostek samorządu terytorialnego 
·        związków samorządów terytorialnych
·        spółek skarbu państwa
·        organów administracji rządowej
·        jednostek badawczo-rozwojowych
·        zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
·        państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
·        państwowych szkół wyższych
·        państwowych lub samorządowych instytucji kultury
·        pracowników merytorycznych firm prywatnych 
·        kancelarii
·        firm doradczych
·        przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych
·        banków i instytucji finansujących
·        spółek handlowych
·        środowiska naukowego
·        ekspertów w zakresie PPP

Nasze Wiaty PV / carport zostały nominowane do nagrody Liderów Transformacji Energetycznej.

No items found.
Blog

Inne artykuły

wiata fotowoltaiczna
Krzysztof Kozielski

Ładowarki dla EV i plug-in

Dla problemem dla wielu osób zainteresowanych zakupem samochodu hybrydowego typu plug-in lub elektryka ( EV ) które nie posiadają własnego garażu pozostaję miejsc ładowania ich samochodu.
Krzysztof Kozielski

Residents of blocks of flats and big cities could invest in photovoltaics!

Poland is considering the introduction of the so-called virtual prosument, which means that everyone, regardless of whether they have the relevant technical capacity, could invest in photovoltaics.
magazyny energii
Krzysztof Kozielski

Największy magazyn energii na świecie powstał w USA

System elektroenergetyczny Kalifornii zaczął wspierać wielki bateryjny magazyn energii, którego moc przewyższa parametry dotychczas największego na świecie bateryjnego magazynu...
ESP SA

Kontakt z nami

Dziękujemy za przesłane zapytanie.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.
Wystąpił błąd! Proszę sprawdzić pola formularza.
Siedziba spółki
40-857 Katowice, ul. Wolnego 4 Polska
konto: PL 34 1140 1078 0000 5714 8500 1001 mBank S.A.
konto: PL 57 1050 1344 1000 0090 3295 0637 ING Bank Śląski S.A.
adres e-Doreczenia : AE:PL-81554-02108-FRDAI-18
Dane spółki:
ENERGY SAFE POWER SA
40-857 Katowice,
ul. Wolnego 4
Polska
REGON: 387272610, NIP: 6342982498
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864340
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
© 2024 ENERGY SAFE POWER SA. All right reserved.