Forum Liderów PPP – wydarzenie  partnerskie na WUF11

Krzysztof Kozielski
28/6/2022
Share this post

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także dostęp do aktualnej wiedzy i case studies praktyków.

Wydarzenie kierowane jest do: 
·        decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych
·        kadry kierowniczej firm prywatnych, inwestorów
·        jednostek samorządu terytorialnego 
·        związków samorządów terytorialnych
·        spółek skarbu państwa
·        organów administracji rządowej
·        jednostek badawczo-rozwojowych
·        zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
·        państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
·        państwowych szkół wyższych
·        państwowych lub samorządowych instytucji kultury
·        pracowników merytorycznych firm prywatnych 
·        kancelarii
·        firm doradczych
·        przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych
·        banków i instytucji finansujących
·        spółek handlowych
·        środowiska naukowego
·        ekspertów w zakresie PPP

Nasze Wiaty PV / carport zostały nominowane do nagrody Liderów Transformacji Energetycznej.

Blog

Inne artykuły

Krzysztof Kozielski

European Green Deal

The European Green Deal is also an important plan for Katowice and the entire region. It is crucial that it is a just transformation, so that the region is not left behind.
wiata fotowoltaiczna
Krzysztof Kozielski

Ładowarki dla EV i plug-in

Dla problemem dla wielu osób zainteresowanych zakupem samochodu hybrydowego typu plug-in lub elektryka ( EV ) które nie posiadają własnego garażu pozostaję miejsc ładowania ich samochodu.
Krzysztof Kozielski

Where to charge your electric car?

Many people resign from buying electric cars as they are afraid they might not find a conveniently located charging station on the route.
ESP SA

Kontakt z nami

Dziękujemy za przesłane zapytanie.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.
Wystąpił błąd! Proszę sprawdzić pola formularza.
Siedziba spółki
40-857 Katowice, ul. Wolnego 4 Polska
konto: 34 1140 1078 0000 5714 8500 1001
adres e-Doreczenia : AE:PL-81554-02108-FRDAI-18
Dane spółki:
ENERGY SAFE POWER SA
40-857 Katowice,
ul. Wolnego 4
Polska
REGON: 387272610, NIP: 6342982498
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864340
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
© 2023 ENERGY SAFE POWER SA. All right reserved.