Magazyny energii
Energy Storage

Największym wyzwaniem dla użytkowników odnawialnych źródeł energii jest jej racjonalne wykorzystanie. Cechą charakterystyczną energii dostarczanej z OZE jest jej duża zmienność, przez co czasami może wpływać destabilizująco na sieć energetyczną. Z tegoż względu niezmiernie istotną rolę pełnią magazyny energii.

Magazyny energii umożliwiają gromadzenie nadmiaru energii wyprodukowanej w godzinach szczytów produkcyjnych i oddawanie je w okresach mniej sprzyjającej produkcji (zwiększenie zachmurzenia, mniejszy wiatr, itp.) jak również pozwalają dostarczać energię do sieci w sposób stabilny.

Ich równie ważną cechą jest to, że pozwalają uniknąć kosztownych inwestycji. W sytuacji gdy ze względu na rozwój przedsiębiorstwa czy też innego obszaru z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, zwiększy się zapotrzebowanie na energię, konieczne może stać się zwiększenie mocy przyłączeniowej (zwiększony pobór występuje w krótkich przedziałach czasowych). Sytuacja ta może wiązać się ze zwiększonymi kosztami działalności ze względu na kary (przekroczenie mocy umownej) bądź też ze względu na konieczność przebudowy przyłącza energetycznego. Trzeba brać również pod uwagę to, że nie zawsze przebudowa jest możliwa. W takiej sytuacji zastosowanie magazynu energii wydaje się najlepszym rozwiązaniem.