Forum Liderów PPP – wydarzenie  partnerskie na WUF11

Razem z Panem Wojciech Zieleźny byliśmy na Forum Forum Liderów PPP które odbyło się w Katowicach.

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także dostęp do aktualnej wiedzy i case studies praktyków.

Wydarzenie kierowane jest do: 
·        decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych
·        kadry kierowniczej firm prywatnych, inwestorów
·        jednostek samorządu terytorialnego 
·        związków samorządów terytorialnych
·        spółek skarbu państwa
·        organów administracji rządowej
·        jednostek badawczo-rozwojowych
·        zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
·        państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
·        państwowych szkół wyższych
·        państwowych lub samorządowych instytucji kultury
·        pracowników merytorycznych firm prywatnych 
·        kancelarii
·        firm doradczych
·        przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych
·        banków i instytucji finansujących
·        spółek handlowych
·        środowiska naukowego
·        ekspertów w zakresie PPP

Nasze Wiaty PV / carport zostały nominowane do nagrody Liderów Transformacji Energetycznej.