Żywotność magazynu energii

Krzysztof Kozielski
10/11/2020
Share this post

Żywotność baterii jest prawie zawsze wprost proporcjonalna do głębokości rozładowania (DOD).
Oznacza to, że im bardziej bateria jest rozładowywana, tym krótsza jest jej żywotność.

Głębokość rozładowania DoD (ang. Depth of Discharge) to parametr określający poziom rozładowania akumulatora - DoD 0% oznacza pełne naładowanie, a DoD 100% całkowite rozładowanie.

*Liczba cykli ładowania jest ważnym parametrem przy wyborze magazynu energii gdyż przekłada się na jego żywotność. Każde ładowanie i rozładowanie powoduje degradację ogniwa, która przekłada się na spadek pojemności.

*Dostępna energia lub DOD w cyklu dziennym (ładowana i rozładowywana każdego dnia) jest zwykle określana przez producenta, a żywotność cyklu w latach opiera się między innymi na tej wartości.

*Żywotność baterii jest zależna od wielu zmiennych - temperatury roboczej, szybkości rozładowania, czy stopnia ładowania, przez co wydajność i żywotność systemu nawet tego samego producenta może być różna.

No items found.
Blog

Inne artykuły

Krzysztof Kozielski

Why do we need energy storages?

The reason is quite simple. RES are quite unpredictable energy sources, depending on e.g. weather conditions – energy storages allow to accumulate and store generated surplus energy...
Krzysztof Kozielski

Residents of blocks of flats and big cities could invest in photovoltaics!

Poland is considering the introduction of the so-called virtual prosument, which means that everyone, regardless of whether they have the relevant technical capacity, could invest in photovoltaics.
fotowoltaika
Krzysztof Kozielski

W fotowoltaikę mogliby inwestować mieszkańcy bloków i dużych miast

Polska rozważa wprowadzenie koncepcji tzw. wirtualnego prosumenta, czyli każdy z nas niezależnie czy ma do tego techniczne możliwości mógłby zainwestować w fotowalitaikę.
ESP SA

Kontakt z nami

Dziękujemy za przesłane zapytanie.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.
Wystąpił błąd! Proszę sprawdzić pola formularza.
Siedziba spółki
40-857 Katowice, ul. Wolnego 4 Polska
konto: PL 34 1140 1078 0000 5714 8500 1001 mBank S.A.
konto: PL 57 1050 1344 1000 0090 3295 0637 ING Bank Śląski S.A.
adres e-Doreczenia : AE:PL-81554-02108-FRDAI-18
Dane spółki:
ENERGY SAFE POWER SA
40-857 Katowice,
ul. Wolnego 4
Polska
REGON: 387272610, NIP: 6342982498
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864340
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
© 2024 ENERGY SAFE POWER SA. All right reserved.