Magazyny Energii co to jest ?

Krzysztof Kozielski
27/11/2020
Share this post

Magazyn energii umożliwia przechowywanie prądu - kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną lub wiatrową , przeważa nad zużyciem.

Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mogą być następnie wykorzystywane w momentach zwiększonej konsumpcji.

Dzięki magazynom energii możemy:

✔zatrzymać wyprodukowaną energię w przypadku gdy posiadacz instalacji PV nie korzysta z magazynu energii, to oddaje wyprodukowany prąd bezpośrednio do sieci energetycznej. Natomiast dzięki magazynowi cała energia zostaje do jego dyspozycji.

✔zyskać niezależność magazyn energii zabezpiecza jego właściciela przed przerwami w dostawie energii, dzięki temu posiadacz magazynu energii jest odporny na wszelkiego rodzaju awarie zasilania, anomalie pogodowe oraz inne niespodziewane wydarzenia.

Blog

Inne artykuły

Krzysztof Kozielski

Zero-emission Pszczyna

Yesterday I attended the congress ‘Think Eco: Clean Water, Clean Energy, Clean Poland’. It is an event during which experts representing different sectors of science and business...
wiata fotowoltaiczna
Krzysztof Kozielski

Czym właściwie jest Wiata PV

Za jej pomocą możemy zasilać gospodarstwo domowe, restaurację czy firmę.
magazyny energii
Krzysztof Kozielski

Jakie korzyści z domowego magazynu energii

Często decydując się na zakup jakiegoś urządzenia, rozważamy czy jego zakup da nam jakieś korzyści.
ESP SA

Kontakt z nami

Dziękujemy za przesłane zapytanie.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.
Wystąpił błąd! Proszę sprawdzić pola formularza.
Siedziba spółki
40-857 Katowice, ul. Wolnego 4 Polska
konto: PL 34 1140 1078 0000 5714 8500 1001 mBank S.A.
konto: PL 57 1050 1344 1000 0090 3295 0637 ING Bank Śląski S.A.
adres e-Doreczenia : AE:PL-81554-02108-FRDAI-18
Dane spółki:
ENERGY SAFE POWER SA
40-857 Katowice,
ul. Wolnego 4
Polska
REGON: 387272610, NIP: 6342982498
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864340
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
© 2023 ENERGY SAFE POWER SA. All right reserved.